BCH ĐOÀN TRƯỜNG - KHÓA IX - NHIỆM KỲ 2017-2019

18 06 , 2020

BCH ĐOÀN TRƯỜNG - KHÓA IX - NHIỆM KỲ 2017-2019

Jun , 2020

STT MSSV HỌ LÓT TÊN CHỨC VỤ
1 CBNV Châu Thoại Vệ Bí thư
2 X174006 Nguyễn Huỳnh Thiên Ân Ủy viên Ban thường vụ
3 CBNV Phạm Quốc Anh Ủy viên Ban thường vụ
4 F161299 Huỳnh Khánh Duy Ủy viên Ban thường vụ
5 CBNV Nguyễn Minh Hải Phi Ủy viên Ban thường vụ
6 Q160244 Tô Quang Thế Ủy viên Ban thường vụ
7 D172465 Phạm Thị Mỹ  Trân Ủy viên Ban thường vụ
8 187DH10508 Trần Trân Châu Ủy viên Ban chấp hành
9 CBNV Đỗ Thị Mỹ Huyền Ủy viên Ban chấp hành
10 Q175089 Lê Huỳnh Thiên Kim Ủy viên Ban chấp hành
11 K175499 Nguyễn Trúc Trà My Ủy viên Ban chấp hành
12 P175788 Nguyễn Huỳnh Trúc Nhã Ủy viên Ban chấp hành
13 C175865 Nguyễn Hà Yến Nhi Ủy viên Ban chấp hành
14 CBNV Nguyễn Hoàng Phan Ủy viên Ban chấp hành
15 187LH22544 Hồ Văn Phát Ủy viên Ban chấp hành
17 187PR09821 Cao Minh Thư Ủy viên Ban chấp hành
16 M162050 Trương Ngọc Minh Thư Ủy viên Ban chấp hành
18 I164358 Nguyễn Vũ Trường Ủy viên Ban chấp hành
19 187KT14529 Trần Anh Tuấn Ủy viên Ban chấp hành
20 N17M704 Phạm Ngô Minh Uyên Ủy viên Ban chấp hành


Từ khoá liên quan: #DTN Chia sẻ ngay