Văn bản

1 Thông báo 01 Thông báo Ngày cập nhật: 25/06/2020
2 Thông báo 02 Thông báo Ngày cập nhật: 25/06/2020
3 Thông báo 03 Thông báo Ngày cập nhật: 25/06/2020
4 Thông báo 04 Thông báo Ngày cập nhật: 25/06/2020
5 Thông báo 05 Thông báo Ngày cập nhật: 25/06/2020
6 Kế hoạch tổ chức lớp Cảm tình Đoàn Kế hoạch Ngày cập nhật: 25/06/2020
7 Kế hoạch tổ chức học và thi GPLX môtô hạng A1 Kế hoạch Ngày cập nhật: 25/06/2020
8 Hướng dẫn tổ chức Hội nghị kiện toàn Ban Chấp hành Hướng dẫn Ngày cập nhật: 25/06/2020
9 Mau01 - Tờ trình xin ý kiến tổ chức Hội nghị Hướng dẫn Ngày cập nhật: 25/06/2020
10 Mau02- Li lich UCV BCH Hướng dẫn Ngày cập nhật: 25/06/2020
11 Mau03 - Danh sach trich ngang UCV BCH Hướng dẫn Ngày cập nhật: 25/06/2020
12 Mau04 - Bien ban Hội nghị tin nhiệm Hướng dẫn Ngày cập nhật: 25/06/2020
13 Buổi sinh hoạt chuyên đề An Toàn giao thông và An ninh học đường Kế hoạch Ngày cập nhật: 21/05/2021
14 Livestream cảnh tỉnh kinh doanh đa cấp Kế hoạch Ngày cập nhật: 21/05/2021
15 Thi sát hạch Giấy phép lái xe A1 - đợt 1 năm 2020 Kế hoạch Ngày cập nhật: 21/05/2021
16 Thi sát hạch Giấy phép lái xe A1 - đợt 2 năm 2020 Kế hoạch Ngày cập nhật: 21/05/2021
17 Kế hoạch Văn Lang Got Talent 2020 Kế hoạch Ngày cập nhật: 21/05/2021
18 Kế hoạch Miss and Mister 2020 Kế hoạch Ngày cập nhật: 21/05/2021
19 Đêm nhạc giao lưu Jingle Bells Kế hoạch Ngày cập nhật: 21/05/2021
20 Kế hoạch Tháng thanh niên 2021 Kế hoạch Ngày cập nhật: 21/05/2021
21 Livestream Câu chuyện tháng ba và Lớp Đoàn viên mới Kế hoạch Ngày cập nhật: 21/05/2021
22 Kế hoạch Tổ chức Hội thao Sinh viên Văn Lang 2021 Kế hoạch Ngày cập nhật: 21/05/2021
23 Cuộc thi viết Thanh xuân và Tuổi trẻ Kế hoạch Ngày cập nhật: 21/05/2021
24 Tổ chức bình chọn và tuyên dương tập thể Đoàn - Hội trường Đại học Văn Lang năm 2019 - 2020 Kế hoạch Ngày cập nhật: 21/05/2021
25 Tổ chức bình chọn và tuyên dương cán bộ Đoàn - Hội trường Đại học Văn Lang năm 2019 - 2020 Kế hoạch Ngày cập nhật: 21/05/2021
26 Tổ chức Ngày hội Cán bộ Đoàn - Hội năm 2020 Kế hoạch Ngày cập nhật: 21/05/2021
27 Hội nghị tập huấn và học tập nghị quyết Kế hoạch Ngày cập nhật: 21/05/2021
28 Kế hoạch Tổ chức Giao lưu Văn hóa Tết Việt - Lào Kế hoạch Ngày cập nhật: 21/05/2021
29 Talkshow Tự tin để đẹp và giao lưu cùng Miss World VietNam 2021 Kế hoạch Ngày cập nhật: 21/05/2021
30 Lễ phát động tháng thanh niên và gây quỹ vaccine COVID-19 Kế hoạch Ngày cập nhật: 21/05/2021
31 Đêm nhạc Chiếc Thuyền Nan - Miền Ký ức Kế hoạch Ngày cập nhật: 24/05/2021