MARZONE

18 05 , 2021

MARZONE

May , 2021

Câu lạc bộ MarZone là Câu lạc bộ dành cho các sinh viên khoa Thương Mại nói riêng và sinh viên Văn Lang nói chung, có cùng tâm huyết và hoài bão phát triển các kỹ năng về marketing, về truyền thông,... khao khát làm chủ để phát huy khả năng của mình làm giàu cho bản thân và xã hội.

  • SỨ MỆNH của câu lạc bộ là một cộng đồng khơi dậy và phát triển khả năng về Marketing dành cho sinh viên. Tạo ra sân chơi học thuật về Marketing cho sinh viên trường Văn Lang. Là nơi mà sinh viên có thể tự mình sáng tạo ra những phẩm chất mang giá trị thực tiễn cao.
  • TẦM NHÌN ở câu lạc bộ là trở thành CLB Marketing được các bạn sinh viên trong trường và ngoài trường biết tới. MarZone sẽ là cầu nối giữa các nhà tuyển dụng doanh nghiệp với cộng đồng sinh viên đam mê Marketing. Mở ra các cơ hội nghề nghiệp dành cho sinh viên Văn Lang và thành phố Hồ Chí Minh.
  • SLOGAN của câu lạc bộ : Passion - Creativity - Responsibility.

 

Link Facebook: https://www.facebook.com/marzonevlu

 


Từ khoá liên quan: #CLB Chia sẻ ngay