Tâm lý học

17 06 , 2020

Tâm lý học

Jun , 2020

Tiêu chí, mục đích thành lập CLB:

 

  • Tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội giao lưu, học hỏi sau những giờ học căng thẳng
  • Là nơi giúp sinh viên được chia sẻ những tâm tư nguyên vọng, những suy nghĩ và ý tưởng sáng tạo của bản thân
  • Tạo môi trường chuyên môn giúp sinh viên phát triển kỹ năng cần thiết

 

 

Phương thức hoạt động:

 

  • Sinh hoạt chuyên đề
  • Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm
  • Tổ chức các cuộc thi hùng biện, thuyết trình
  • Tổ chức các cuộc thi viết về các vấn đề được sinh viên quan tâm
  • Diễn văn nghệ, kịch tình huống
  • Một số hình thức hoạt động sáng tạo khác phù hợp với thực tế.


Từ khoá liên quan: #Câu lạc bộ Chia sẻ ngay