Tiếng pháp

17 06 , 2020

Tiếng pháp

Jun , 2020

          “CFTV” là cụm từ viết tắt của “Club Francophone du Tourisme à l’Université Van Lang. Là câu lạc bộ tiếng Pháp thuộc Khoa Du Lịch của Trường Đại học Văn Lang, CFTV là nơi tập trung hầu hết các bạn sinh viên thuộc chương trình Hai Văn Bằng của Trường Đại học Văn Lang và các bạn yêu thích tiếng Pháp khác.
          CLB sinh hoạt chính thức lần đầu tiên vào ngày 30 tháng 11 năm 2002. Chủ nhiệm của CLB vào thời gian này là anh Đặng Quốc Bảo Lộc - K6. Giảng viên hỗ trợ cho CLB lúc này là cô Nguyễn Thị Huỳnh Hoa - Giảng viên tiếng Pháp.
          CFTV vừa là sân chơi sau những buổi học căng thẳng, còn là nơi các bạn có thể giao lưu học hỏi những điều thú vị. Bằng cách lồng ghép những bài dạy, kiến thức vào các hoạt động, những buổi sinh hoạt đã gợi lên niềm yêu thích tiếng Pháp đối với các bạn sinh viên trẻ. Tại đây không phân biệt tuổi tác, việc bạn đã biết tiếng Pháp hay chỉ mới bắt đầu, tất cả các bạn đều có thể tham gia được các hoạt động của CFTV. CLB tin rằng những buổi ngoại khóa, talk show với các anh chị đã đi du học ở Châu Âu, những hoạt động vừa chơi vừa học tiếng Pháp,.. sẽ giúp các bạn có thêm những trải nghiệm và kiến thức thú vị cho bản thân.
         


Từ khoá liên quan: #Câu lạc bộ Chia sẻ ngay