Van Lang Handmade

1 07 , 2021

Van Lang Handmade

Jul , 2021

The Handmade Club is a bridge between students who want to participate in volunteer programs and have a hobby of making handmade items.
This will be an environment for all of you with the same passion, contributing to spreading positive energies to create a prestigious and vocal team in the Van Lang student community.
Chairman: Chau Thoai Ve

CLB Handmade là cầu nối giữa các sinh viên mong muốn tham gia các chương trình thiện nguyện và có sở thích làm đồ handmade. 
Đây sẽ là môi trường để tất cả các bạn có cùng đam mê, góp phần lan tỏa những nguồn năng lượng tích cực để tạo nên một đội ngũ uy tín và có tiếng nói trong cộng đồng sinh viên Văn Lang.
Chủ nhiệm: Châu Thoại Vệ


Từ khoá liên quan: #CLB Chia sẻ ngay